3.
Cultuursensitief werken, omdat iedereen uniek en gelijk is

Syrische statushouders boeken vooruitgang. Het aandeel psychisch ongezonde Syrische statushouders daalde licht (van 42% naar 38%) maar is nog steeds driemaal zo hoog als in de algemene bevolking.

Sociaal cultureel planbureau (4 juni 2020)

Expertise op het gebied van psychische kwetsbaarheid en de leefwereld van mensen met een migratieachtergrond

Het Steun- en Informatiepunt GGZ ondersteunt veel inwoners met een migratieachtergrond. Helaas kampen zij, meer dan de gemiddelde Nederlander, met gezondheidsproblemen, financiële problemen en ervaren zij knelpunten op het gebied van huisvesting. Het minder goed kunnen doorgronden van de regels vaak gecombineerd met taal- en culturele verschillen, maakt dat zij gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. Dit doen wij samen met collega organisaties.

Een aantal van onze medewerkers spreken meerdere talen en zijn goed bekend met de culturele achtergronden. Onze aanpak kenmerkt zich door cultuursensitiviteit, expertise ten aanzien van psychische kwetsbaarheid, kennis van de sociale kaart en van wet- en regelgeving en het stimuleren van de zelfregie. Door de inzet van onze ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen kunnen wij veel bereiken. Hoe dat kan uitpakken, leest u in het verhaal van Mehmed, die dreigde te radicaliseren terwijl er feitelijk sprake was van opstandig pubergedrag.

Samenwerking kenniscentra

Voor de ondersteuning van statushouders met psychische klachten en complexe problemen werken we nauw samen met o.a. Pharos en de Vrije Universiteit van Amsterdam. Cliënten vinden hun weg naar het Steunpunt op advies van collega organisaties en steeds vaker ook uit eigen beweging.

Samenwerking kenniscentra

AMWAHT groepen: zorg voor mantelzorgers

AMWAHT groepen: zorg voor mantelzorgers

Wij ondersteunen al vele jaren meerdere AMWAHT groepen. Een AMWAHT groep bestaat uit mantelzorgers met een migratieachtergrond en wordt geleid door ervaringsdeskundigen. De groepen zijn gericht op onderlinge steun maar zeker ook op het versterken van de zelfregie en empowerment. In 2020, een jaar waarin thuiszorg zeer beperkt werd, hadden zij het zwaar. Het wegvallen van de wekelijkse groepsbijeenkomsten vanwege de coronamaatregelen kon gelukkig worden gecompenseerd door frequent Whatsapp contact en diverse buitenactiviteiten.

totaal 0 deelnemers

Training Sleutelpersonen

Wij hebben op verschillende manieren geparticipeerd in de training Sleutelpersonen in samenwerking met Pharos, zowel in de organisatie van de training als ook bij het verzorgen van de trainingsbijeenkomsten en de begeleiding van de cursisten. Sleutelpersonen voor specifieke doelgroepen geven voorlichting, bouwen bruggen, bemiddelen tussen betrokken partijen.

totaal 0 deelnemers

Training Sleutelpersonen

Bijdrage aan STRENGTHS onderzoek

Bijdrage aan STRENGTHS onderzoek

Wij hebben een bijdrage kunnen leveren aan een internationaal onderzoek naar psychische klachten bij Syrische vluchtelingen. Het doel van het onderzoek is om uit te zoeken of een nieuw programma, genaamd “Problem Management Plus (PM+)”, veelvoorkomende psychische klachten, zoals angst en somberheid, bij Syrische vluchtelingen vermindert. Het PM+ programma is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

totaal 0 deelnemers

Mehmet: radicaal of puberaal?

Uit onze praktijk

Mehmet is 18 en gaat vanwege de lockdown al enige tijd niet naar school. Thuisonderwijs is geen succes, te veel zusjes en broertjes in een kleine ruimte met één slechtwerkende laptop.

 

Mehmet gaat als tijdverdrijf op zijn telefoon zijn ‘wereld verkennen’, daarbij toont hij ook interesse voor IS en vergelijkbare radicale groeperingen. De mentor op school wordt getipt, die informeert de wijkagent, die contact opneemt met het buurtteam en in korte tijd is er een grote bezorgdheid over de radicalisering van Mehmet. Uit frustratie wordt Mehmet boos en doet radicale uitingen.

 

De buurtteammedewerker neemt contact op met onze leefwerelddeskundige Louay. Deze bouwt met kleine stapjes een vertrouwensband op met Mehmet. Na enige gesprekken blijkt dat Mehmet uit verveling op onderzoek is gegaan en dat zijn interesse in radicale groeperingen slechts een tijdelijke bevlieging is als zijnde gedrag van een opstandige en zoekende puber.

 

Louay heeft door zijn activiteiten de situatie weten te de-escaleren, vele kosten bespaard en een stigma voor Mehmet weten te voorkomen.