7.
De Erkenning

Financiële steun

Met trots en dankbaarheid hebben wij eind 2021 van het Oranje Fonds en van het K.F. Hein Fonds zowel erkenning als een financiële bijdrage mogen ontvangen voor ons werk.

 

Zoals bij de Uitdagingen beschreven staat, zijn wij in een fase beland om expliciet te maken wat wij impliciet al jaren doen. Dat levert mooie en leerzame momenten op, evenals discussie op onderlinge verschillen in interpretatie. Wij zijn dan ook dankbaar dat wij met financiële steun van Altrecht, Kwintes en Lister de samenwerking met bijvoorbeeld de familieraad van Altrecht en met Enik konden verbeteren, de groep Gouden Mannen in concept konden uitwerken en actuele vraagstukken (die niet op de begroting stonden) konden adresseren.

Herstel Dichtbij van het Oranje Fonds en MIND

Wij hebben subsidie aangevraagd en gekregen van het programma Herstel Dichtbij van het Oranje Fonds en MIND. Deze subsidie hebben wij verkregen voor 3 jaar en is bestemd om onze diversiteit sensitieven zelfregie en herstel te kunnen beschrijven en te onderbouwen. Hiermee krijgen wij de kans om de expertise die wij hebben opgebouwd transparant te maken waardoor overdracht van visie, methode en onderbouwing overdraagbaar wordt. In jaar 1 (2022) gaan wij onze visie, missie, methode en onderbouwing beschrijven. In jaar 2 (2023) gaan we een casusboek ontwikkelen waarbij onze werkwijze wordt toegelicht alsmede een training om andere organisaties te training in het diversiteitsensitief werken aan zelfregie en herstel. In jaar 3 (2024) staat het ondersteunen van collega organisaties centraal in het diversiteit sensitief werken.

Winnaar K.F. Hein Stimuleringsprijs

In samenwerking met Zin in Utrecht heeft Steunpunt ggz een activiteit ingezonden voor de K.F. Hein Stimuleringsprijs. We werken hierbij tevens samen Stichting Durf te Dromen. Het betreft een programma voor studenten met psychische problemen waarbij prestatiedruk een probleem is en waarbij wij samenredzaamheid stimuleren.

 

Uit het juryrapport:
Met het plan ‘Prestatiedruk en Samenredzaamheid’ wordt een relevant en zeer actueel thema aangekaart. De jury is zeer gecharmeerd van de term ‘samenredzaamheid’. Jezelf laten helpen op het ene moment en de ander helpen op het andere moment. Het plan gaat uit van de kracht van jongeren. Het is sterk dat er wordt gewerkt met een groep van ervaringsdeskundige jongeren en dat er ook is nagedacht over nazorg.

 

Er is ons gezamenlijk een bedrag toegekend van 12.500 euro. Het programma start in 2022 op Mbo scholen in Utrecht.