5.
De financiën

De financiën

Steunpunt ggz worstelt – net als vele collega zelfregiecentra – om alle noodzakelijke activiteiten bekostigd te krijgen. Er is namelijk geen wettelijke plek in de keten voor Zelfregie en Herstel Centra. Hoewel de trend is steeds meer ervaringsdeskundigheid in te zetten, blijft structurele bekostiging kwetsbaar. Dat betekent per project subsidie aanvragen waarbij per project de regels en kaders verschillen. Omdat je in een kleinschalige flexibele organisatie je overhead op minimum niveau wilt houden, brengt dit vele hoofdbrekens met zich mee.

Gefinancierde activiteiten

Onze activiteiten worden gefinancierd door de gemeente Utrecht en de gemeente Zeist. Dankzij giften van onder andere Altrecht, Kwintes en Lister kunnen wij ingaan op actuele knelpunten zoals het ondersteunen bij digitale inclusie.

In 2021 hebben wij daarnaast een gesubsidieerde activiteit gedaan in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de lector Onbegrepen Gedrag, Bauke Koekkoek. Hierbij hebben we naar de verhalen van mensen in de omgeving van mensen met onbegrepen gedrag gekeken. Hoe zien zij het onbegrepen gedrag? Hieruit kwam een lijst van factoren die een significante rol spelen in zowel het ontstaan als het in stand houden van onbegrepen gedrag. Met enige regelmaat vragen wij extra financiering aan voor projecten middels complexe en tijdrovende procedures die zeker niet altijd met een extra subsidie worden gehonoreerd.

2021

Wij hebben in 2021, na twee jaren van financieel verlies, flink moeten snijden in onze uitgaven en de financiële administratie naar een hoger level moeten brengen. Dit gaat niet zonder slag of stoot en doet met tijd en wijle veel pijn. Met een gezamenlijke inspanning en in goed vertrouwen hebben we de jaarrekening van 2021 met een positief resultaat kunnen afsluiten.