2.
Steunpunt GGZ, al 20 jaar actief

Gezondheidsverschillen worden echter niet alleen veroorzaakt door sociaal-economische ongelijkheid. In werkelijkheid is de achterliggende ongelijkheid veel complexer en overstijgt deze vaak de individuele mogelijkheden om die te beïnvloeden. Zolang we die complexe ongelijkheid niet adresseren, zal de aanpak van het probleem geen succes hebben. Met alle maatschappelijke gevolgen en kosten van dien.

De Raad van Volksgezondheid & Samenleving (3 oktober 2020)

Wat doen wij?

Steun- en Informatiepunt GGZ biedt onafhankelijke gespecialiseerde ondersteuning aan mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of migratie-achtergrond. Wij bieden ondersteuning waar nodig, creëren kansen voor diegene die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en zijn als organisatie en teamsamenstelling graag een afspiegeling van de diversiteit binnen onze samenleving. Dit doen wij al vanaf 2000 en vierden in 2020 – op gepaste wijze – ons jubileum!

Wij hechten grote waarde aan integrale samenwerking. Dit betekent dat wij in samenhang en in afstemming streven naar een optimale samenwerking om zo snel, eenvoudig en duurzaam bij te dragen aan het oplossen van meervoudige problemen. Het versterken van de veerkracht van de samenleving, het vergroten van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie en het benutten van het eigen netwerk daarbij, zijn de tools waarmee wij werken.

Ons team

Ons team bestaat uit professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers van diverse culturele achtergronden, van verschillende leeftijden en met een brede diversiteit aan opleidingsachtergrond. Door onze samenstelling vormen we een goede afspiegeling van het domein waarbinnen wij werken en dat vinden onze cliënten terug in onze werkwijze. Wij zijn van alle markten thuis!

Medewerkers in vaste dienst
27%
Medewerkers langlopende ZZP contract
7%
Ervaringsdeskundigen
16%
Ervaringswerkers
21%
Stagiaires Mbo en Hbo
29%
grafiek team ggz utrecht

Onze kernwaarden

De kernwaarden van Steun- en Informatiepunt GGZ zijn: Inclusiviteit, Diversiteit, Gelijkwaardigheid, Wederkerigheid en Zelfregie. Deze kernwaarden zijn leidend voor wie we zijn, voor het bepalen van onze koers en strategie. Deze kernwaarden zijn ook behulpzaam bij het maken van keuzes, keuzes moeten passen bij onze kernwaarden.

In 2020 actief in Utrecht, Zeist en Stichtse Vecht

Tevredenheidsonderzoek 2020

Tevredenheids-
onderzoek 2020

Cliënttevredenheid

8.5/10

In 2020 hebben wij een cliënttevredenheidsonderzoek verricht. Onze cliënten gaven ons gemiddeld een 8,2. Zij waren (zeer) tevreden over de uitleg die zij kregen, de geboden ondersteuning, de bereikbaarheid en de resultaten van de activiteiten en de mate waarin de zelfregie werd bevorderd. De mate waarin familieleden en/of naasten betrokken werden vraagt om verdere verbetering.

Tevredenheid samenwerkingspartners

Tevredenheid samenwerkings-partners

Wij werken graag samen met onze collega’s in de wijken en buurten. Deze samenwerking kent verschillende vormen. Zij verwijzen cliënten naar ons toe en vice versa. Soms werken we samen aan een casus. Het komt voor dat wij cliënten ondersteunen die zich onvoldoende gehoord voelen door collega zorgverleners. Juist dan zoeken wij de dialoog en bouwen wij bruggen! Wij zijn blij dat 80% van de samenwerkingspartners zeer tevreden is over de samenwerking.

Uitstekend

0 %

Zeer tevreden

0 %

Tevreden

0 %

Matig tevreden

0 %

Ontevreden

0 %

De collega van het Steunpunt is voor mij een fijne samenwerkingspartner. Zij heeft een heldere, directe communicatie die ik zeer waardeer. Verder kan zij goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden, het overzicht te bewaren en de lopende zaken met elkaar te verbinden.

Bij meerdere gesprekken met uiteenlopende partijen trad zij op als een regisseur op proces en als extern geheugen voor de cliënt. Dat was zowel voor de cliënt als andere aanwezigen zeer waardevol. Ik heb ook wel eens een meningsverschil of botsing met haar gehad. En deze heeft zij/hebben wij professioneel opgelost. Vooral het feit dat je het ook oneens met elkaar kunt zijn maakt dat ik de samenwerking met de collega van het Steunpunt zeer.


Buurtteam medewerker Utrecht

Extra stageplaatsen in 2020

Door de corona epidemie vielen landelijk gezien veel stageplaatsen weg. Wij zagen het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om extra plaatsen te creëren voor stagiaires vanuit o.a. de opleiding Ervaringsdeskundige, Social Work en Management in de zorg. Totaal hebben wij zeven stagiaires uit het Hbo en Mbo kunnen begeleiden.

Extra stageplaatsen

Het bestuur

In 2020 werd ons bestuur gevormd door Reinder Wijmenga (voorzitter), Rita van Maurik, Nardie Eijsberg, Ahmed Essousi, Reinie Groothoff en Wil Voogt. Helaas is eind 2020 ons zeer gewaardeerd bestuurslid Wil Voogt geheel onverwachts overleden. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur, Dineke Smit.

Het belang van bruggenbouwers

Uit onze praktijk

Er waren al jarenlange spanningen in het gezin Ante. Moeder kampte met chronische depressie, vader en de oudste zoon zijn gediagnosticeerd met autisme. De twee dochters lijden zichtbaar onder alle spanningen. Er volgt een vechtscheiding waarna de vader een straatverbod krijgt.

Het onderlinge contact in het gezin verloopt uiterst moeizaam. Eind april 2020 is de depressie van moeder zo ernstig dat er na een crisis besloten wordt tot klinische opname. De kinderen worden elders ondergebracht. Vader klopt aan bij ons aan omdat hij niet geïnformeerd is over de situatie en heel graag zijn kinderen bij zich wil hebben.

Wij luisteren in een eerste gesprek naar het verhaal van de vader. Samen brengen we de situatie in kaart, inclusief alle (mogelijk) betrokken instanties. De hulpvraag van de vader is helder: “ik wil weten waar mijn kinderen zijn, ik wil contact met ze en ik wil dat ze tijdelijk bij mij komen wonen”.

We ondersteunen hem zowel mentaal als praktisch bij het contact met betrokken instanties en hulpverleners. De ervaringsdeskundige biedt een luisterend oor, een uitlaatklep voor zijn frustraties en stimuleert zijn zelfregie en veerkracht.

Hoewel nog steeds bemoeilijkt door de lockdown, herstelt langzaamaan het contact met reguliere hulpverleners. De ervaringsdeskundige ondersteunt de vader nog gedurende enige tijd om vervolgens de casus naar tevredenheid af te sluiten.