1.
Voorwoord

Net als in 2020 heeft de coronacrisis veel invloed gehad op zowel de inhoud van ons werk als op de continuïteit van de uitvoering. Wij hebben aangetoond dat we een sterk adaptief vermogen hebben door flexibel te laveren tussen alle lock downs! Wij hebben diverse aanvullende activiteiten uitgevoerd gerelateerd aan de corona pandemie. Denk bijvoorbeeld aan een bijdrage om de vaccinatiegraad bij onze doelgroep te verhogen. Bij deze activiteiten hebben wij voortdurend samengewerkt met diverse organisaties: van buurtteams tot GGD, van Pharos tot collega organisatie zoals Al Amal en Krachtwijken, van thema werkgroepen tot aan samenwerking met diverse Islamitische organisaties. 

Het jaar 2021 was het jaar waarin de impact van het onderzoeksrapport over de toeslagenaffaire Ongekend onrecht helder werd. Naast de val van het Kabinet, bracht dit voor een deel van onze doelgroep ook een gevoel van erkenning. Zij lopen voor hun gevoel regelmatig aan tegen dichte deuren, moeilijk te bereiken medewerkers, ingewikkelde procedures en kampen met een sterk wantrouwen jegens overheidsinstanties. Er zijn veel mogelijkheden om zorg, hulp en/of ondersteuning te krijgen, het vinden van je weg is echter complex. Dat deze complexiteit steeds vaker gezien wordt als een eigenschap van ons bureaucratisch systeem en politiek klimaat, in plaats van een falen van de burger, wordt als positief ervaren.

In 2021 hebben wij als organisatie gestuurd op meer interne samenwerking en afstemming. Er zijn drie teams gevormd, die wekelijks afstemmen en in toenemende mate complementair aan elkaar zijn. Het team individuele ondersteuning draagt zorg voor de onafhankelijke gespecialiseerde cliëntondersteuning, het (digitaal) herstelverhaal en de hulp & crisiskaart. Het team groepsgewijze ondersteuning participeert in diverse werkgroepen en overlegstructuren in de stad en verzorgen herstelgerichte cursussen, met name gericht op ervaringsdeskundigheid. Het team kennisondersteuning biedt aan beide teams ondersteuning, van het organiseren van lunchreferaten tot aan het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen en van ondersteuning bij beleidsvorming tot aan het samenwerken met diverse kenniscentra. Deze nieuwe indeling bevalt ons erg goed!

Het beleid ‘blijf thuis bij klachten’ vroeg veel flexibiliteit en extra inzet van onze medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. In 2021 kampten wij als Steunpunt ggz met vele zieken, waarvan een aantal langdurend en/of ernstig. Een van onze vrijwilligers heeft enige tijd in het ziekenhuis gelegen. Eén van onze ervaringsdeskundige overleed onverwachts. Dit heeft een flinke impact op ons allen gehad. Wij hopen dan ook dat 2022 beter wordt.

Dineke Smit, Directeur & onderzoeker