3.
Wie zijn onze cliënten/deelnemers

Maak kennis met familie De Harde, Imre, Anke, Berry en Lina. Allen hebben in 2021 ondersteuning ontvangen van Steunpunt ggz. Hun verhalen geven een algemeen beeld van de ondersteuningsvragen die wij als Steunpunt ggz beantwoorden.

 

Mensen komen binnen via de Inloopochtend (elke woensdag), via de telefonische en/of fysieke spreekuren. Iedereen is welkom en we luisteren naar een ieders verhaal. Uiteraard kijken wij (eerst) of wij de meest geschikte organisatie zijn om te ondersteunen.

Familie De Harde (client – team individuele ondersteuning)

Henrik De Harde is sinds de onverwachte dood van hun zoontje Arthur (5 jaar) in een diepe depressie geraakt. Om zijn leven enigszins dragelijk te maken is hij steeds meer gaan drinken. Dit heeft een enorme impact op het gehele gezin: moeder Eefje, zoons Evert (12) en Harold (15). Meerdere hulpverleners zijn met tijd en wijle betrokken, helaas zonder significante oplossingen. Het gezin heeft enerzijds het vertrouwen in de hulpverlening verloren maar smeekt anderzijds om een positieve stip op de horizon.

 

Jessica, medewerker van het Buurtteam, vraagt Steunpunt ggz om een rol te spelen in dit gezin. Steunpunt begint met een goed gesprek, luisteren, begrip ontwikkelen voor het perspectief van alle gezinsleden, betrokkenheid delen en vertrouwen winnen. De neiging om meteen met oplossingen en advies te komen wordt onderdrukt. Zo’n emotioneel trauma, zoals in dit gezin, is niet in een paar weken te verwerken of te herstellen. Het vraagt tijd, geduld en vertrouwen in het herstel en het vermogen van zelfregie. Oumaima (clientondersteuner) maakt met het gezin een overzicht van alle krachten en uitdagingen op meerdere levensgebieden. Carolien (ervaringsdeskundige) biedt regelmatig een luisterend oor en draagt bij aan het opbouwen van de veerkracht van dit gezin. Zo wordt er een patroon ontwikkeld waarin de spanningen wekelijks gezamenlijk besproken kunnen worden en bij te hoge stress Carolien gebeld kan worden.

 

Nog steeds zijn wij bij dit gezin betrokken. Langzaam bouwen we het onderling vertrouwen op, bemiddelen in de zorg voor het alcoholprobleem van vader en ondersteunen we moeder bij de spanningen in dit gezin. Rouwverwerking en uitleg over emoties en gedragspatronen zijn vaste onderwerpen. Ook Steunpunt ggz is op sommige momenten “waardeloos en irritant” volgens de gezinsleden. Dat mag, wij blijven echter werken aan vertrouwen en zijn boven alles betrouwbaar.

Imre (client – team individuele ondersteuning)

Imre is 26 jaar en heeft een zwaar leven. Op haar 21 is ze naar Nederland gekomen om te trouwen met een 30 jaar oudere man. Haar schoonfamilie is weinig ondersteunend jegens haar. Ze kwam, buiten haar schoonfamilie, nauwelijks in contact met anderen. Vorig jaar is haar man plotseling overleden en staat Imre er geheel alleen voor. Ze weet niet goed wat te doen, of zelfs wat ze wil. Ze is ambivalent over haar vrijheid die ook erg eenzaam voelt. Via de buurvrouw komt Imre in contact met Amina (clientondersteuner). Samen kijken ze naar de huidige situatie. Wat moet er allemaal geregeld worden, wie kan Imre meer leren om haar persoonlijke administratie op orde te krijgen en wat heeft Imre nodig om te onderzoeken hoe zij richting kan geven aan haar leven? Wekelijks is Imre op het spreekuur van Steunpunt ggz; soms met een actuele vraag, soms voor wat vriendelijk contact.

Amina zet in op zelfregie en bakent de bezoekjes tijdens de spreekuren goed af. Imre volgt bij Steunpunt ggz de cursus Beter voor Jezelf Zorgen. Onlangs heeft Imre zich aangemeld bij Handje Helpen voor vrijwilligerswerk. Als dit goed gaat wil ze later graag in de zorg gaan werken.

Anke, deelnemer Herstelverhaal en Samen Deskundig

Anke woont sinds 1,5 jaar op zichzelf. Ze heeft bijna 10 jaar beschermd gewoond met langdurige opnames in de psychiatrie vanwege vermeende psychosegevoeligheid. Pas toen het achterliggende trauma werd erkend en behandeld, kon Anke klimmen uit een diep dal. Met kleine stapjes is zij haar dagelijks leven weer aan het opbouwen. Opnieuw ervaren wat ze leuk vindt. Bij Steunpunt ggz heeft ze onder begeleiding haar herstelverhaal geschreven. Het Herstelverhaal gebeurt aan de hand van 7 thema’s. Elk thema bevat 2 of 3 vragen die je helpen zelf woorden te geven aan jouw ervaringen. Maar ook om meer inzicht te krijgen in wat jij nodig hebt om te herstellen, wat je misschien verloren bent, maar ook wat ervoor in de plaats is gekomen. Om te ontdekken wat je kracht is in plaats van je stoornis. En hoe je opnieuw richting kunt geven aan je leven.
Daarna heeft Anke de cursus Samen Deskundig gedaan. Hier leerde zij hoe zij met haar persoonlijke ervaringen op professionele wijze anderen kan ondersteunen. Dit heeft haar veel positieve zelfwaardering gegeven!

Berry maakt een Hulpkaart aan

Berry heeft trauma gerelateerde angstklachten en studeert sinds kort op de Hogeschool Utrecht. Hij is een ster in het vermijden van situaties die hem angstig maken. Het resulteert echter ook in een bepaalde afzondering van zijn medestudenten. Dat wil hij liever niet en met zijn behandelaar heeft hij de verschillende opties besproken. Hij krijgt het advies om een Hulpkaart te gaan maken. Op de Hulpkaart staat alle informatie die belangrijk is wanneer Berry even hulp nodig heeft maar dat op zo’n moment onvoldoende kan zeggen. Berry kan dan via de Hulpkaart omstanders laten weten hoe zij kunnen helpen. Er staat op wat er aan de hand is, wie zijn contactpersonen zijn en andere zaken die hij belangrijk vindt. Na een gesprek met onze coördinator Hulpkaart Annie (ervaringsdeskundige) weet zij Berry te motiveren om het gesprek over zijn angsten aan te gaan met een van zijn medestudenten. Samen met Annie hebben zij vervolgens een heel open gesprek gevoerd over zijn psychische kwetsbaarheid wat voor Berry een enorme opluchting was.

Lina, deelnemer AMWAHT

Lina is echtgenoot van Hasan die na een ernstig auto ongeluk blijvend gehandicapt is geworden. Hasan heeft hersenletsel opgelopen en heeft nog maar weinig controle over zijn emoties. Dat maakt dat hij het enige moment diepgelukkig is met alle steun van zijn vrouw en het andere moment agressief kan reageren wanneer het niet loopt zoals hij had verwacht. De mantelzorg is voor Lina erg zwaar, zeker nu de kinderen niet meer thuis wonen.
Elke week neemt Lina deel aan de AMWAHT groep. AMWAHT staat voor Alle Mantelzorgers (met een migratieachtergrond) Werken Aan Hun Toekomst. Ze ontmoet lotgenoten, ontvangt ondersteuning van de groepsbegeleider Malika (ervaringsdeskundige). Regelmatig hebben zij gastsprekers of bespreken ze een thema. Bijvoorbeeld wat mag je van je gezin en familie vragen ter ondersteuning van de mantelzorgtaken? Voor Lina is de AMWAHT groep een rustpunt in de week, een moment voor haarzelf. Het is zo fijn dat haar groepsgenoten herkennen wat er bij haar speelt en ze eigenlijk weinig hoeft uit te leggen.

Nieuwsgierig

Nieuwsgierig geworden naar de verhalen en ervaringen van andere cliënten en deelnemers? Ontmoet hen en onze ervaringsdeskundigen tijdens de inloopochtend: elke woensdag van 10 – 12 uur.