2020
Alles anders en toch veel hetzelfde

Jaarverslag Steun- en Informatiepunt GGZ Utrecht

Voorwoord

Het jaar 2020 was een jaar waarbij veel veranderde (corona) én ook veel hetzelfde bleef (psychische kwetsbaarheid). Onze ondersteuning was in 2020 voor velen onmisbaar. Met enthousiasme en creativiteit konden wij, ondanks alles, zo’n 350 mensen ondersteunen.

Steunpunt GGZ al 20 jaar actief

Vanuit onze kernwaarden: Inclusiviteit, Diversiteit, Gelijkwaardigheid, Wederkerigheid en Zelfregie ondersteunden wij inwoners uit Utrecht, Zeist en Stichtse Vecht. Zowel de inwoners als de collega’s met wie wij samenwerken zijn hier zeer tevreden over.

Cultuur sensitief werken

Als team zijn wij een goede afspiegeling van de samenleving. Cultuursensitief werken en inzet van ervaringsdeskundigen is voor ons normaal. Onze medewerkers spreken meerdere talen. Wij creëren kansen en stimuleren zelfregie.

Gespecialiseerde cliëntondersteuning

Ga er maar aan staan: je hebt psychische problemen, financiële- en/of huisvestingsproblemen, bent de Nederlandse taal onvoldoende machtig en ervaart een groot cultureel verschil. Waar kan je dan aankloppen voor hulp? Bij Steunpunt GGZ natuurlijk!

Empowerment en herstel

Wij hebben veel vertrouwen in ervaringskennis en ondersteunen passende trainingen gericht op herstel en zelfregie. Wij bieden o.a. de training (familie) ervaringsdeskundigheid, begeleiden bij het (her)schrijven van jouw levensverhaal en nog veel meer!

Participatie en preventie

Iedereen wil op gelijkwaardige wijze participeren in onze samenleving. Helaas heeft niet iedereen dezelfde middelen en mogelijkheden. Steunpunt GGZ creëert passende kansen om mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of m.b.v. de Hulpkaart.

Uitdagingen voor 2021

Wij zijn in 2020 natuurlijk reeds flink uitgedaagd door corona! Toch gaan wij onvermoeid door onszelf ook in 2022 verder uit te dagen. Wij zetten o.a. in op het optimaliseren van de samenwerking en het delen van informatie.