6.
Participatie & preventie doen we samen

Gezondheidsverschillen worden echter niet alleen veroorzaakt door sociaal-economische ongelijkheid. In werkelijkheid is de achterliggende ongelijkheid veel complexer en overstijgt deze vaak de individuele mogelijkheden om die te beïnvloeden. Zolang we die complexe ongelijkheid niet adresseren, zal de aanpak van het probleem geen succes hebben. Met alle maatschappelijke gevolgen en kosten van dien.

 

De Raad van Volksgezondheid & Samenleving (3 oktober 2020)

Samenwerking

Wij werken nauw samen met veel verschillende organisaties en kenniscentra. Onze activiteiten zijn vooral gericht op de inzet van ervaringsdeskundigheid in de breedste zin van het woord, van het coachen en bieden van supervisie tot het ondersteunen, inzetten en waarderen van ervaringskennis. We nemen deel aan lokale en soms ook landelijke overleggen om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Kwartiermakers

Kwartiermakers

Kwartiermakers zijn mensen die werken aan een samenleving die gastvrij is voor mensen die ‘anders’ zijn. Wij streven naar een samenleving waar andere achtergronden en kwetsbaarheden worden geaccepteerd als deel van het samenleven.

Onze professionele kwartiermaker vormt de schakel vormt tussen het Steunpunt en lokale initiatieven. Dat doet ze samen met vrijwilligers die kwartiermaker zijn in bepaalde wijken. Zij nemen namens het Steunpunt initiatieven die bijdragen aan de sociale verbondenheid in de wijk. Daarbij richten we ons vooral op mensen met een psychische kwetsbaarheid en migranten.

Hulpkaart en crisiskaart

In 2020 zijn wij betrokken geweest bij de laatste ontwikkelingen van de crisiskaart. In samenwerking met PsyNed hebben wij ingezet op verbetering van de toegankelijkheid van de gebruikte software en op scholing van de medewerkers van zorginstellingen en uiteraard het gebruik van de hulpkaart en crisiskaart gestimuleerd.

De hulpkaart is de moderne versie van de SOS-armband van vroeger. Deze pas maakt voor omstanders en hulpverleners duidelijk wat de cliënt in (psychische) crisis nodig heeft. Cliënten bepalen zelf wat er op de hulpkaart komt te staan. In de praktijk merken we dat de kaart hen veel rust geeft. Sommige mensen durven zelfs weer naar buiten, terwijl ze zónder kaart bang waren om opgepakt te worden omdat zij letterlijk of figuurlijk de weg kwijt waren.

0 uitgegeven kaarten

Klankbord en expert

Uit onze praktijk

Als kwartiermaker heb ik te maken met veel onzekerheid, je loopt tegen dingen aan die je voortdurend moet oplossen. Je bent zowel klankbord als expert. Dat maakt dat je je voortdurend moet aanpassen en dat vind ik juist erg leuk. Soms heb ik een idee, dan moet je met verschillende partijen samenwerking om dat idee uit te werken. Dat is wel een uitdaging.

Ik werk veel met diversiteit en inclusie, ik speel in op veranderingen in de samenleving. Zo zorg ik met mijn expertise voor korte lijntjes tussen kwetsbare inwoners en professionals. Ik ben blij dat mijn inzet door alle partijen wordt gewaardeerd.

Mine Özalp-Durmaz, kwartiermaker